Funktionärer

Anders Åhs

Trafik

Kerstin Elg

Utbildning

Ingrid Hilborn

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Harald Källman

Revisor

Monika Karlsson

Revisor

Eva Lobenius

Folkhälsa/Friskvård

Michèle Raymond-Malmgren

Medlemsregisteransvarig CU

Gunnel Sehalic

Valberedning,Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Håkan Thander

Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Lilian Vendel

Resor

Tommy Wallenborg

Webbredaktör,Medlemsregisteransvarig CU,Data