Seniorhandboken

Om medlem är intresserad av att köpa boken kontakta då styrelsen.

Varje år får SPF Seniorerna en mängd frågor rörande seniorer från allmänheten, journalister och våra egna medlemmar. Det
kan vara samhällsfrågor som hur pensionssystemet fungerar eller hur du överklagar en kommuns beslut. Det kan också handla om privata frågor som till exempel var du kan träffa en livskamrat eller hur du tar dig igenom en livskris.
SPF Seniorerna har sammanställt våra olika svar i denna handbok för att sprida kunskapen till fler. Den tar inte upp alla frågor som rör seniorer och ger inte alla svar på frågorna, men vi hoppas att den ska vara ett stöd och ge vägledning till var svaren finns.
Handbok för Seniorer är tänkt att uppdateras regelbundet. De fakta, siffror och förhållanden som nämns i texterna gällde den 1 februari 2020. Vi reserverar oss därför för eventuella ändringar efter denna tid.
Texten är sammanställd av uppgifter som är hämtade från
officiella myndigheters och organisationers webbplatser samt
tidningsartiklar. I slutet av handboken finns våra källor med
kontaktuppgifter.
Trevlig läsning!
Peter Sikström
Generalsekreterare, SPF Seniorerna