Åsa Tåhlin

Uppdaterades: 20 mars 2018

Åsa Tåhlin. Underhåller.


SPF Seniorerna Gripen Linköping,  hade den 19 mars månadsträff  i Vagnhallen på Fontänen.
Det kom 120 intresserade, medlemmar till träffen.
Inledningsvis så hälsade ordförande alla medlemmar välkomna och ett speciellt välkommet till nya medlemmar. Information gavs om några kommande träffar.
Bitte Kjellin informerade om vad det innebär att vara Enhetsrådsrepresentant på servicehus.
Dagens gäst Åsa Tåhlin underhöll med sång, bl. annat Monica Zetterlund, och spel på piano.
Månadsträffen avslutades med sedvanligt kaffe och ett lotteri med ett välfyllt prisbord.

 

Publicerades: 20 mars 2018 Uppdaterades: 20 mars 2018