Årsmöte 2018

Uppdaterades: 19 februari 2018

SPF Seniorerna Gripens årsmöte för 2018

  • Årsmöte

Vid SPF Seniorerna Gripen Linköping årsmöte för 2018 samlades 140 medlemmar och dessutom några gäster. Ordföranden Per Almerén inledde med hälsa alla välkomna och ett speciellt välkommen till nya medlemmar. Avlidna medlemmar under året hedrades med att Gunilla Turesson-Engberg tände ett ljus, en tyst minut hölls och en dikt lästes. Till ordförande att leda mötet valdes Dan Ekenstierna från föreningen SPF Filbyter. Årsmötet genomfördes enligt stadgarna med enhälliga beslut. Funktionärer, värdinnor och servering avtackades för det arbete de lagt ner under året.
Efter årsmötet underhöll Johan Birath med ett fint och underhållande föredrag om allt vi varit med om men kanske glömt.
Föreningen bjöd på kaffe och semla. Lotteri med många vinster avslutade dagen.

 

Bilder se bildgalleri.

Publicerades: 19 februari 2018 Uppdaterades: 19 februari 2018