SPF Seniorerna Gripens årsmöte för 2017.

Uppdaterades: 23 februari 2017

SPF Seniorerna Gripens årsmöte för 2017.

Vid årsmöte för 2017 närvarade 130 medlemmar. Ordföranden Per Almerén inledde med hälsa alla välkomna. Han informerade om en hemlig resa i maj samt eventuellt en resa med egna bilar till Bornholm.

Åtta avlidna medlemmar under året hedrades med att Gunilla Turesson-Engberg tände ett ljus , en tyst minut hölls och en dikt lästes.

Till ordförande att leda mötet valdes Dan Ekenstierna, Filbyter och till sekreterare Kjell Jagborn. Sedvanliga förhandlingar genomfördes. Revisionsberättelsen lästes av revisor Bo Einarsson. Beslutades om att antalet ledamöter i styrelsen skall vara 7 stycken.

Gripens ordförande avtackade mötesordförande och sekreterare och föreningens funktionärer, värdinnor och servering för det arbete de lagt ner under året.

Avgående Ragna Sundin avtackades för sitt arbete som kassör i styrelsen under många år.

Efter årsmötet blev det underhållning.

Trollkarlen Tim Star underhöll och visade trollkonster. Tim Star är vida känd inom trollerikretsar och har bl.a. under 11 år uppträtt på amerikanska kryssningsfartyg.

Att trolla fram fåglar var hans specialitet och det som startade hans långa karriär som trollkarl i USA. Men det var under uppväxten i Åby som Tim Stars intresse för trollkonster föddes. Tillbaka i Norrköpingstrakten har han nu startat Sveriges första trollerimuseum.

Programmet var mycket populärt och det applåderades livligt.

Föreningen bjöd på kaffe och semla.

 

Bilder se bildgalleri >>>>>>

Publicerades: 23 februari 2017 Uppdaterades: 23 februari 2017