Mars månadsträff

Uppdaterades: 21 mars 2017

Mars månadsträff.

  • Gripen sångkör

Vid SPF seniorerna Gripen Linköping månadsträff i mars

hade drygt ett hundratal medlemmar samlats på Fontänen.

Ordföranden inledde med att hälsa alla medlemmar välkomna. Information om en kommande hemliga resa i maj och en resa i augusti med egna bilar till Bornholm.

Därefter framförde Gripenkören några vackra sånger.

Efter den sångkören kom dagens gäst, Bertha Ragnarsdóttir som är fil. mag. i social omsorg och projektledare för olika demensprojekt i Linköpings kommunala äldreomsorg och föreläste. Hennes drivkraft är att öka kunskapen om demens och för att personalen inom äldreomsorgen ska kunna ge en bättre, personcentrerad vård och stöd till närstående.

Bertha lyckades att skapa högst levande berättelser, som visar hur man kan uppfatta en annan människa och det liv han eller hon levt.

Mötet avslutade med lotteri och kaffe.

Publicerades: 21 mars 2017 Uppdaterades: 21 mars 2017