Christer Kustvik

SPF Seniorerna Gripen Linköping, har haft novembers månadsträff i Fontänen. Inledningsvis så hälsade ordförande Per Almerén alla drygt 100 intresserade medlemmar välkomna till träffen för att lyssna till chefredaktör Christer Kustvik. Ordföranden informerade även om att SPF Gripen var vid årsskiftet 355 medlemmar och har nu passerat 400 medlemmar.

En del kommande programpunkter presenterades.
Linköpings lucia framträder den 4 december och att den planerade resan till hösten 2018 är fulltecknad.
Sedan var det dags för Christer Kustvik. Han berättade att, redan i fjärde klass deklarerade han att han tänkte bli sportjournalist på Corren. Det blev han också, och så småningom sportchef, redaktionschef och nu alltså chefredaktör.
Han berättade om media i allmänhet och om Corren i synnerhet och samt övrig Östgöta media.
Antalet tjänster har minskat och att exempelvis bevakningen inom vissa områden inte kan hållas på samma nivå som tidigare.
Vi inom Östgöta Media är väldigt stolta över att vara på 10 orter i Östergötland.

Månadsträffen avslutades med sedvanligt kaffe och dubbelmacka, och ett lotteri med ett välfyllt prisbord.

 

Bilder se bildgalleri.