Augusti Månadsbrev

Vid den här tiden på året brukar vi efter vårt sommaruppehåll presentera ett gediget program
inför hösten. Men i år är det ju ett annorlunda läge på grund av den pågående coronaepedimin.
Styrelsen hade i förra veckan ett sammanträde för att besluta om höstens program.