Jul & Nyårs hälsning 2018 Kjell Skålberg

God Jul & Gott Nytt År! "Se Filmen"