Årsmöte 2024

145 medlemmar kom till föreningens årsmöte på Pigalle den 13 februari. Ordförande Gudrun Spång Gunnarsson hälsade alla välkomna och förhandlingarna inleddes. Göte Bernström hade hand om klubban och Inger Abram Olsson förde protokoll. Föreningens ekonomi är fortsatt god  och medlemsantalet är nu i nivå med hur det var före pandemin vilket ses som glädjande. 
Till det här årsmötet hade elva motioner kommit in, från två medlemmar. Efter en stunds diskussion beslutade årsmötet att bifalla styrelsens svar på samtliga motioner. Styrelsen, liksom revisorer och valberedning omvaldes i sin helhet. 
Därmed kunde Gudrun tacka för förnyat förtroende för de valda att fortsätta med sina uppdrag för föreningen. Hon tackade också alla som ställer upp och jobbar med föreningens aktiviter på olika sätt och medlemmarna för visat engagemang.
Sen bjöds alla på kaffe med semla, det var ju på fettisdagen som årsmötet hölls, och glada vinnare kunde hämta sina lotterivinster. Gudrun berättade också om kommande aktiviteter som var på väg ut på hemsida och pärmar för anmälan. 
Styrelsen vill här också passa på och tacka för visat förtroende och hälsar alla medlemmar välkomna till ett nytt och trivsamt verksamhetsår.