Om föreningen

Uppdaterades: 17 juni 2018

Vår förening i Nässjö

 

SPF Seniorerna Nässjö med över 1000 medlemmar är en av drygt 820 föreningar i en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer med cirka 270 000 medlemmar. Verksamheten är inriktad på att stärka medlemmarnas inflytande, valfrihet och livskvalitet.

Som medlem i vår förening tillhör du SPF Seniorerna. SPFs prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, Äldres hälsa och omsorg, Äldres boende, Äldres inflytande, Äldres rätt att arbeta.

Du får tidningen Senioren, som kommer ut med 9 nr per år. SPF erbjuder också utmärkta kollektiva försäkringar till låga priser. Det är viktigt att man ser över sitt försäkringsskydd, eftersom många kollektiva liv- och olycksfallsförsäkringar upphör, när man lämnar förvärvslivet.

Läs mer om våra medlemsförmåner, både från förbundet och Jönköpingsdistriktet. Det finns många fördelar att vara med i vår SPF-förening och du gör ett bra val genom att ansluta dig till SPF Seniorerna Nässjö.

Klicka här för att se förmåner:

Klicka här för att bli medem:

Läs gärna mer under rubriken Aktiviteter.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 17 juni 2018