Aktiviteter

Uppdaterades: 13 februari 2019

Här presenterar vi föreningens aktiviteter.


Aktivitetsvilkor

Månadsmöten

INBETALNING TILL AKTIVITETER PLUSGIRO 32 23 42-7

 SPF-styrelsen ber att få presentera "läsårets" aktiviteter

Programmet har utformats i samverkan mellan i första hand fest- och pro-gramkommittén, studiekommittén och styrelsen. Vi fortsätter den grund-läggande tanken som är att förenkla, förbättra och bredda vår verksamhet.

Detta innebär att vi försöker lägga aktiviteterna till jämna timmar och vid så få olika tidpunkter som möjligt. SPF-kalendern har visat sig populär och här kan du enkelt följa "läsåret" och göra dina egna anteckningar.

OBS! Inga starttider är angivna i kalendern. De gällande tiderna finner du i aktivitetspärmarna och på vår hemsida.

I studiecirkelprogrammet har endast höstens cirklar medtagits. Ett separat blad med vårens program kommer att distribueras vid årsskiftet.

Anmälan till arrangemang sker till Yvonne Thyr. Se aktivitetspärmen som finns utlagd vid månadsmötena, torg kaffet eller på Internet via vår hemsida. Se instruktion och villkor på nästa sida. Övrig tid: Anmälan till studiecirklar ska ske på tfn. 072-702 61 11.

Vid varje månadsmöte har vi förutom annonserat program i SmD.

  •  Kaffedrickning med prat
  •  Lotterier (skänk gärna vinster)
  •  Underhållning, allsång eller motsvarande
  •  Information om föreningens verksamhet

Onsdag och lördag före varje månadsmöte (1:a tis. i mån. sept. – maj.) införs annons i SmD under rubriken "Föreningskontakt" på Nässjösidan.

Ett antal resor är planerade – information lämnas löpande under våra sammankomster och med programblad i aktivitetspärmarna och på vår egen hemsida under aktiviteter.

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 13 februari 2019