Aktiviteter

Uppdaterades: 04 januari 2021

Här presenterar vi föreningens aktiviteter.

Aktivitetsvilkor

 

 

INBETALNING TILL AKTIVITETER PLUSGIRO 32 23 42-7     

SPF-styrelsen ber att få presentera "läsårets" aktiviteter

Programmet har utformats i samverkan mellan i första hand fest- och pro-gramkommittén, studiekommittén och styrelsen. Vi fortsätter den grund-läggande tanken som är att förenkla, förbättra och bredda vår verksamhet.

Detta innebär att vi försöker lägga aktiviteterna till jämna timmar och vid så få olika tidpunkter som möjligt. SPF-kalendern har visat sig populär och här kan du enkelt följa "läsåret" och göra dina egna anteckningar.

OBS! Inga starttider är angivna i kalendern. De gällande tiderna finner du i aktivitetspärmarna och på vår hemsida.

I studiecirkelprogrammet har endast höstens cirklar medtagits. Ett separat blad med vårens program kommer att distribueras vid årsskiftet.

Anmälan till arrangemang sker till:

SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida >

SPF Seniorerna Nässjö 

Aktiviteter Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nummer 070-2965904

eller skicka sms-anmälan till ovan nummer
eller anmäl via mail till; spfnassjo.anmalan@gmail.com

Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsmöten 

Vid varje månadsmöte har vi förutom annonserat program i SmD.

  •  Kaffedrickning med prat
  •  Lotterier (skänk gärna vinster)
  •  Underhållning, allsång eller motsvarande
  •  Information om föreningens verksamhet

Onsdag och lördag före varje månadsmöte (1:a tis. i mån. sept. – maj.) införs annons i SmD under rubriken "Föreningskontakt" på Nässjösidan.

Ett antal resor är planerade – information lämnas löpande under våra sammankomster och med programblad i aktivitetspärmarna och på vår egen hemsida under aktiviteter.

 

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 04 januari 2021