Uppstartmöte den 15 augusti kl 14

INBJUDER TILL ”UPPTAKTSMÖTE” MÅNDAGEN DEN 15 AUG. 2022 KL. 14.00
I VACKER MILJÖ, NYARPSSTUGAN I BANKERYD.
Anmälan om deltagande ska ske via mail till spf.bankeryd@gmail.com
eller via telefon till Berit 070-386 77 78, senast onsdagen den
10 augusti.
Korvgrillning samt tipspromenad sker utomhus vid uppehållsväder.
Kaffet (medhaft fika) dricker vi i stora lokalen, där vi bjuds på
musikunderhållning av Christer Möller och Tomas Carlzon
OBS
- varje deltagare tar med eget fika (kaffe med dopp)
- köper gärna några lotter
- bidrar med ett glatt humör
Lotterier – vinster mottas tacksamt.

Välkomna