Ny styrelse vald vid årsmötet den 14 februari

Den 14 februari hölls årsmöte

  • Övre raden: Bo Ögren, Johan Eldin, Olof Ejdeblad, ordf; Nedre raden: Marie Lövkvist, Kerstin Zinnerfors, Gerd Lahger, Marianne Garpheden; Saknas: Agnetha Pedersen och Ann-Christine Stenholm

Vi detta årsmöte valdes ny styrelse:

Ordförande Olof Ejdeblad
Övriga ledamöter Johan Eldin, Gerd Lahger, Marie Lövkvist, Bo Ögren och Ann-Christine Stenholm. Samtliga valda på 2 år.
Följande ledamöter valdes 2021 för en mandatperiod på två år Marianne Garpheden, Agnetha Pedersen och Kerstin Zinnerfors