Månadsmöte den 13 september

  • Gökarna från Motala

Inbjuder till månadsmöte i Nyarpstugan

måndag den 13 september kl. 14.00

 ”MUSIKQUIZ MED GÖKARNA FRÅN MOTALA”

Leif Gustavsson och Sten-Åke Björnstedt

OBS! Medtag eget fika!

Sedvanligt lotteri.

Tacksam för medhavda vinster.

Anmälan om deltagande till olof.ejdeblad@gmail.com eller 0760-203657 senast den 10 september.