Länk till Bankeryds vårdcental Facebook sida

En länk där man kan följa läget när det gäller covid-19 och vaccination