Digitalt månadsmöte den 12 april

MÅNADSMÖTE MÅNDAGEN DEN 12 APRIL KL 14.00

"Arne Berneklint berättar och visar sina fantastiska naturbilder"

Anmälan om deltagande till olof.ejdeblad@gmail.com eller 0760-203657 senast den 9 april.
Separat information kommer att sändas ut via mail om hur man ansluter sin dator till mötet.

Välkomna!