Månadsmöte den 9 maj 2022

Prästen Mats Löwing föredragshållare

 • Var är prästen? Kommer han inte?
 • Förväntansfullt
 • Notisredarktören PA i förgrunden
 • I publiken
 • Prästen och hans resväska
 • Fördelaren
 • Fotbollsspelaren
 • Gymnastik
 • Dags för fika
 • Var är prästen? Kommer han inte?
 • Förväntansfullt
 • Notisredarktören PA i förgrunden
 • I publiken
 • Prästen och hans resväska
 • Fördelaren
 • Fotbollsspelaren
 • Gymnastik
 • Dags för fika

SPF Seniorerna i Bankeryd har avhållit sitt majmöte.

Inledningsvis fick deltagarna en genomgång av vad DIGITAL PLÅNBOK  innebär, med bl a större säkerhet mot illegal åtkomst av koder och annan information.

Ordföranden hälsade alla välkomna i den härliga försommarvärmen och speciellt dagens föredragshållare, prästen Mats Löwing med erfarenhet från 40 kyrkor.

Information lämnades att föreningen vid  nysslidna  distriktsstämma vunnit femtusen kronor, vilket oavkortat skall gå till bl a vinster på motionskorten; en fågelutflykt/exkursion sker den 19 maj, i studiecirkeln om elbilar kan provning ske av fordon på Nyarpsstugan den 10 maj, Bankerydsdagen går av stapeln 21 maj, en s k  Folkhälsovecka genomförs 16-20 maj, föreningens årliga SILLAFEST avhålles på Nyarpsstugan, separat inbjudan kommer, pris 100 kr och slutligen är studiecirkeln om Småland avslutad med en mycket uppskattad rundresa.

Så var det dags för prästen Mats, med  sitt kåseritillbehör, en resväska från 60-talet med diverse innehåll. Med pricksäker människokännedom redovisade han olika möten med människor, där det lustifika presenterades med mycket knorr och exakthet, vilket under hela kåseriet fick oss att skratta oupphörligen. Hans egna levnadsregler kan många ta efter, dvs gör alltid färdigt där  du började, var närvarande i det du företar dig och gör ej saker för fort. Ordföranden tackade och deltog med schwung i tackapplåden med deltagarna varefter vi alla njöt av den läckra sandwichen och kaffet.

PA Falk