Månadsmöte den 13 september

SPF Seniorerna i Bankeryd har haft sitt septembermöte på Nyarpsstugan. Ordföranden hälsade välkommen och gladdes åt att så många hörsammat kallelsen trots det sköna brittsommarvädret. Han inledde med den glädjande nyheten att vi återgår till gängse träffars utseende och samlingslokal. Det blir med största sannolikhet oktobermötet. Det är också i styrelsen nu beslutat att kontanthanteringen försvinner vid mötena, lottköp mm erläggs via betalning med mobilen, SWISH, alternativt efteråt med bankgiro. Flera kan se detta som en stor och besvärlig omvälvning men, om så önskas, ställer ordföranden eller annan medlem i styrelsen upp med erforderlig utbildning. I övrigt är det full fart i de olika studiecirklarna , bl a nämndes vinprovning, planerad till den 20 oktober.Därefter vidtog underhållningen med Gökarna från Motala, som före medhavd fika genomförde ett klurigt musikquiz.Efter vidtog utlottning av vinster och ordföranden avslutade med att önska välkommen till nästa månadsmöte. PA Falk