Månadsmöte den 10 oktober 2022

RAPPORT FRÅN OKTOBER MÅNADSMÖTE I BANKERYD MED SPF SENIORERNA

(Det finns möjlighet att lyssna på hela konserten via Internet, hör av dig till Kjell Larsson så skickar han en länk)

 • Corgie five
 • Nu börjar det strax
 • Använd reflexer
 • Kapellmästaren
 • Martin spelar jazz
 • Trevligt med banjo
 • Kaffe och samvaro
 • Corgie five
 • Nu börjar det strax
 • Använd reflexer
 • Kapellmästaren
 • Martin spelar jazz
 • Trevligt med banjo
 • Kaffe och samvaro

SPF Seniorerna i Bankeryd har avhållit sitt möte i oktober. Ordföranden hälsade ett drygt åttiotal medlemmar välkomna och speciellt dagens gäst,dixiebandet Corgi Five.

Först information: Hälsodagen genomförs den 22 november, är kostnadsfri och man kan anmäla sig till max två av sex olika tillgängliga temata. Planering för julbord pågår, en större prishöjning har noterats hos många  restauratörer, varför styrelsen återkommer senare om slutligt val, dag dock bestämd till 13 december. Vid kommande vinprovning den 19 oktober finns fem platser kvar. Slutligen fick vi en viktig påminnelse att nu när höstmörkret sänkt sig: BÄR ALLTID REFLEXER FÖR ÖKAD SYNBARHET KVÄLLSTID!!!!

Och dags för Corgi Five ett svängigt dixielandgäng, som sedan flera år sprider denna glada jazzmusik. Vi fick lyssna till ett härligt urval av kända och okända låtar, redan vid första låten sågs det rycka i de flesta ben och händer av den medryckande takten. Vi deltog också  med sång  bl a i Yes sir, that`s my baby. Givetvis blev belöningen en lång applåd.

Ordföranden tackade deltagarna och kaffekommitén och inbjöd till kommande möte den 14 november.

PA Falk