Höstupptakt måndag den 16 augusti

Till SPF:s Seniorernas i Bankeryd upptaktsmöte på Nyarpsstugan hade en större skara medlemmar hörsammat kallelsen.Ordföranden hälsade välkommen och hoppades på god stämning trots regnet, som hastigt fick ändra på de vanliga förutsättningarna med korvförtäring inomhus, s k ”sittbingo” dito men med glatt humör går allting.För underhållningen stod duon Karlssons med Z från Mullsjö som presenterade ett mycket glatt, medryckande program med välkända låtar, som t o m lockade till dans och sång, varför de avtackades med en rungande applåd.Ordföranden informerade att man följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer ,varför man avvaktar beslut hur och var kommande månadsmöte skall ske. Vidare gavs den glädjande informationen att Jazzcirkeln också startar upp måndagen 6 september.Ordföranden avslutade mötet och hälsade välkommen till nästa.