Pensionärsråd - RPR / KPR år 2018

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. För SPF Seniorerna är det viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut i råd och samverkansgrupper. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.

Roland Johansson

Pensionärsrådet RPR Ordinarie ledamot

Majvor Enström

Pensionärsrådet RPR - Ersättare

Roland Johansson

Pensionärsrådet KPR - Samordnare