Demensdiagnoser

Allmänhetens frågestund oktober 2023

Distriktets ordförande Martin Rolén har ställt följande frågor till Ordf i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Han kommer själv vara närvarande vid fullmäktigemötet i oktober 2023.

Demensdiagnoser (bakgrund)

Det har visat sig att Region Jämtland Härjedalen ställer väldigt få demensdiagnoser. Det kan vara så att Regionen gör minst antal diagnoser i hela landet/capita. Konsekvenserna av detta är att utebliven diagnos leder till utebliven behandling. Antalet äldre ökar och därmed ökar sannolikt även antalet demenssjuka. Därför är det viktigt att Regionen tar denna fråga på yttersta allvar.

Många av våra medlemmar i SPF Seniorerna har en oro över denna situation. Frågan har även ventilerats hos PRO och SKPF. Dessa organisationer ställer sig helt bakom denna skrivelse.

Frågor vi vill ha svar på.

- Vilka åtgärder tänker Regionen vidta för att medborgare skall få en relevant diagnos?
- Finns tillräcklig kompetens inom Regionen att ställa diagnos?

Det här är frågor som vi från distriktet kommer att driva. Man måste ge ett svar
på de ställda frågorna!