Hemtjänstindex 2022

För första gången presenterar SPF Seniorerna Hemtjänstindex. 

Resultatet ser man på följande sida