Förmåner har uppdaterats

Listan över medlemsförmåner har uppdaterats på hemsidan. Se här