Anders Granbom

Det är med stor sorg vi fått meddelande om att vår Anders Granbom har gått bort.

Anders var tidigare Ordförande för SPF i Jämtland Härjedalen. Han visade alltid ett stort engagemang för seniorers frågor.

Vi är honom mycket tacksamma för detta. 

Vila i frid

SPF Jämtland Härjedalen