Vaccinationsbevis

Följande insändare angående tiden för att få ett vaccinationsbevis har skickats in till tidningarna

Vaccinationsbevisen måste levereras snabbare!

Efter att det blev klart att vaccinationsbevis skall användas så var det en stor del av Svenska folket som laddade hem sina bevis via dator och smartphone.

Den grupp - ca 10 % - av den svenska befolkningen som inte är datoriserade - hänvisades till att sända in en blankett för ansökan av vaccinationsbevis. Problemet var bara att det krävdes en dator för att skriva ut blanketten!

Jag insåg snabbt problemet och genomförde under ett par veckor utdelning av denna blankett till personer som inte har dator.

Den uppföljning som jag nu gjort visar att personer som sänt in blanketten till E-hälsomyndigheten i Kalmar för tre veckor sedan - fortfarande saknar vaccinationsbevis.

Jag förstår att det blivit många ansökningar som skall behandlas men då måste personalresurser tillföras för en snabbare handläggning.

Jag har sänt frågor om detta via mail till e-hälsomyndigheten men ej fått något svar!

Per Söderberg

Ordförande SPF Seniorerna Östersund