Rapport från förbundskongressen år 2020

Kongressen ägde rum den 12 juni 2020