Bli medlem i SPF Seniorerna Trönö

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag eller är gift eller sambo med medlem. Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald. Fyll i formuläret nedan så skickar vi dig inbetalningskort. Om du blir medlem under årets fjärde kvartal gäller medlemsavgiften även för påföljande år. Medlemsavgiften är 240 kr/år. Blir du medlem under fjärde kvartalet gäller medlemsavgiften även för nästkommande år.

Medlemsförsäkring

Du som är ny medlem och fyllt 60 år men inte 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige anmäls genom ditt medlemskap automatiskt av SPF Seniorerna till medlemsförsäkringen (s.k. reservationsanslutning). De första tre månaderna är kostnadsfria. Du kommer att få mer information i ett brev från Skandia. Om du är nöjd med försäkringsskyddet behöver du inte göra någonting och börjar då betala din försäkring efter den kostnadsfria perioden. Medlemsförsäkringen är frivillig och du har möjlighet att tacka nej till fortsatt försäkringsskydd efter de tre kostnadsfria månaderna.
inte fyllt 60 år eller fyllt 70 år och är bosatt och folkbokförd i Sverige kommer att få ett erbjudande om att teckna olycksfallsförsäkring från Skandia. De första tre månaderna är kostnadsfria


Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 240kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer