2024

Aktiviteter 2024 för SPF Trönö kommer att publiceras här.

Tisdagar kl. 16 – 17 gympa i skolans gymnastiksal.
Tisdagar kl. 10.30 bingo i församlingshemmet.
Torsdagar jämn vecka kl 13.00 Trönöminnen
Boule 

Månadsträff andra måndagen i månaden. (Ingen träff under juni, juli, augusti, november och december).

Samåkning för måltid till olika restauranger. Sista måndagen i maj till augusti.
Samling vid Bystugan kl 11,30

Månadsträffar och övriga aktiviteter annonseras i Trönöbygden,  affischering vid Ica Trönö samt på hemsidan.

Mer info kommer efterhand på www.spfseniorerna.se/trono