Försäkringar

Det finns bra försäkringar för våra medlemmar.

Som medlem i SPF Seniorerna har du möjlighet att teckna riktigt bra försäkringar i Skandia. Du väljer själv storleken på respektive försäkring.
Prisbasbelopp år 2023 är 52.500 kr.
Försäkringsansvarig i distriktet är Dan Hälsing tel. 076-107 17 25

Mötesförsäkring: Vid olycksfall då du deltar i SPF-möte och vid resa till eller från möte eller deltar i annat arrangemang som anordnas av SPF-distrikt eller SPF-förening.
Försäkringen gäller även vid oavlönad hjälp s.k. Väntjänst, förmedlad genom SPF-förening.

Livförsäkring: Inom 3 månader från att du har blivit medlem i SPF och om du då är mellan 60 och 70 år, kan du teckna en livförsäkring på 1 eller ett 0,5 prisbasbelopp.

Livförsäkring livsvarig 0,5 pbb: 125 kr/månad
Livförsäkring livsvarig 1,0 pbb: 250 kr/månad
Livförsäkring slutålder 85 år 0,5 pbb: 89 kr/månad
Livförsäkring slutålder 85 år 1,0 pbb: 179 kr/månad

Livförsäkringen startar med ett (1) års karenstid.

Olycksfallsförsäkring: Som medlem i SPF kan du oavsett ålder teckna en olycksfallsförsäkring men försäkringsbeloppet är relaterat till ålder.

Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 10 pbb 25 konor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 15 pbb 29 kronor/månad
Olycksfallsförsäkring Heltid Livsvarig 20 pbb 33 kronor/månad

Premierna gäller från den 1 april 2023

Det är mycket viktigt att Du ser över Ditt försäkringsskydd!
SPF:s försäkringar ger ett bra försäkringskydd till rimliga kostnader.

https://www.skandia.se/spfseniorerna