Månadträff

Träff maj 2016. Underhållning av Börje Ring som blev mycket uppskattad.