Idébank för aktiviteter

Du som medlem får gärna komma med förslag på vad vi skulle kunna göra i framtiden. Klicka på pdf-filen nedan och läs om de idéer som redan finns. Har du fler? Kontakta någon i styrelsen.