Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Maivor Tynong

Digitaliseringsombud, Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Märta Olhem

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Marianne Söderberg

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie, Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Madelaine Thelin

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lennart Persson

Revisor ersättare

Personbilden är ej tillgänglig.

Margitta Skavsjö

Utbildningsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Leif Bergman

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Bengt-Olov Eriksson

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Mats Andersson

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig