Årsmöte 2017- 02-27

SPF-seniorerna i Trönö har haft årsmöte på Församlingshemmet i Trönö. 49 medlemmar hade hörsammat kallelsen och hälsades välkomna av Lennart Persson. De ordinarie årsmötesförhandlingarna gicks igenom och verksamhetsberättelsen gav vid handen att föreningen haft ett brett verksamhetsutbud under det gångna året. Den nyvalde ordföranden Mats Andersson hälsades varmt välkommen och presenterade sig kortfattat. Den övriga styrelsen fick följande utseende: Lennart Persson, Birgit Lundgren, Birgitta Magnusson, Märta Olhem, Eva Tyrén och Glenn Jonsson. Efter årsmötesförhandlingarna informerade Marianne Söderberg om vad som pågår inom Kommunala pensionärsrådet och mötesdeltagarna bjöds på en läcker lunch.
Birgit Lundgren