Månadsträff maj 2019

  • Sånggruppen med Marie-Louise Tynong i förgrunden

Ordföranden Mats Andersson hälsade 40-talet närvarande välkomna och lämnade ordet till Marianne Söderberg, som är vår representant i Kommunala pensionärsrådet (KPR). Hon informerade kunnigt om bl a rådets sammansättning och de frågor som just nu är aktuella. Kommunpolisen Stefan Säll är oftast med och glädjande nog har bedrägerierna minskat, troligen som en följd av kunskap genom förebyggande information.

De olika boendeformerna för äldre är inte riktigt i fas med nuvarande behov och några behöver därför omstruktureras, ex Linden och Björkbacka. Förslag att ta med till nästa KPR lämnades av mötesdeltagarna, att elrullstolar bör finnas på alla särskilda boenden och att broschyren för Trygg hemgång bör utformas annorlunda för att säkert kunna hålla vad som utlovas.

Lennart Persson uppmanade till datakurser som distriktet delvis subventionerar och Olle Nyman berättade att boulen nu har startat på IP och pågår varje torsdag kl 10,30. Ett informationsrikt möte som avslutades med glada sommarsånger framförda av Marie-Louise Tynong och hennes sånggrupp. Applåder och inlevelse i melodierna visade publikens uppskattning. Program med sommarens och höstens alla aktiviteter delades ut innan bingospelet avslutade mötet.

Birgit Lundgren