Funktionärer

Uppdaterades: 24 februari 2020

Kontakta oss gärna.

Studiecirklar
samt
golf tillsammans med Anders Kinch
 

Pia Flodin

035-55 176 0706-55 17 56 piaflodin4905@gmail.com

 

Folkhälsa/friskvård

Birgit Sjöholm

070-417 1702
birgit.k.sjoholm@gmail.com

Folkhälsa/Friskvård 

Agneta Svensson

0709-54 54 60
svenssonsveneric@gmail.com

 

Rekrytering/marknad/
medlemsregister

Jan Henriksson

0705-22 88 68
jan.a.l.henriksson@gmail.com

Webbmaster och
Golf
tillsammans med
Pia Flodin

Anders Kinch

0706-00 47 62
035-51 682
anders.kinch@gmail.com

Medlemsförsäkringar
Skandia
 

Berit Wiklund

0705-45 02 69
beritelisabetw@gmail.com

Försäkringar
Länsförsäkfringar

 

 Teuvio Byrsell

0346-43 836
0705-92 29 71
teuvobyrsell@hotmail.com

 Gymnastik

 

 

 Inger Edling

0707-94 64 22
inger_edling@hotmail.com

 Canasta  

Marlene Bernhorn

0703-966 288
marlene.bernhorn@gmail.com

 Boule

 

Per Gunnar Wiklund

035-592 32
0705-36 92 32
pergwiklund@gmail.com

Boule

Roland Bengtsson

Bridge

Bengt-Ove Olofsson

Tel. 035-538 23
christel.bengtove@gmail.com

 

Stavgång

Christina Pedersen

0707-48 92 41 eller 035-529 48
pedersen1946@gmail.com

Publicerades: 28 september 2017 Uppdaterades: 24 februari 2020