Reportage från månadsmötet 17 april

SPF Kvarnen gästades vid sitt månadsmöte av Ebba Werner, aktiv inom Naturskyddsföreningen i Halland.
Ebba har uppmärksammats för sitt arbete med att skapa blomrika vägkanter. Ett viktigt arbete för att öka och bevara mångfalden i naturen. 
Som tack fick Ebba en fin fågelholk samt bihotell tillverkade av medlemmarna. Rita Eveson, vår kontaktperson ifrån Hallandsdistriktet informerade, vilket även vår kassör Jan Henriksson gjorde innan det var dags för kaffe och hembakad hockeykaka.

Text: Inger Edling
Bild: Anders Kinch

Broschyren Blomrika vägkanter hittar du här