14 februari 2022


Kort reportage från månadsmötet den 14 februari

Månadsmötet som samtidigt var ett årsmöte hade samlat knappt 50 medlemmar.

Eftersom Hans Emanuelsson var inbokad på annat så fick Anders Kinch hälsa alla välkomna.
Vi välkomnade speciellt 3 nya medlemmar, som också presenterade sig.
Mötet började med att Barbro Eriksson kort berättade om att vårdcentralen i Harplinge (som är en filial till getinge vårdcentral) har öppet vissa tider igen.

Därefter fick Strator Chrysoulakis tid att berätta lite om sin historia och en hel del om hur vi påverkas av olika mediciner och hur vår kropp åldras.


Geriatriker Stratos Chrysoulakis

Därefter fortsatte vi med kaffe och god s.k. kärleksmums.

Sedan parentation för våra medlemmar som inte längre finns bland oss. 
Marlene Bernhorn avslutade med att läsa en vacker dikt vid ett tänt ljus.

Sedan kom årsmötet som inleddes med att Jan Henriksson valdes till mötesordförande och Yvonne Werneman till mötessekreterare.

Själva månadsmötet förflöt ganska snabbt. Att notera var att Inger Edling valdes till ny ordförande efter Hans Emanuelsson som varit ordförande i drygt 5 år.

Text: A. Kinch