Styrelsen 2023

Bo Wallmark

Styrelsen ordförande

Anders Hole

Styrelsen kassör

Ulla Nelson

Styrelsen ledamot

Ida Tunander

Styrelsen ledamot

Morgan Olsson

Styrelsen ledamot

Ulla Ulveskog

Styrelsen ledamot

Birgitta Edenberg

Styrelsen ledamot

Eva Ljung

Styrelsen vice ordförande

Ann-Catrine Högberg

Styrelsen sekreterare

        

: