Litteratur

Litteratur

Litteratur  Studieverksamhet

Litteraturcirklar

STUDIEVERKSAMHET
Litteraturcirkel 2 träffas hemma hos varandra i rullande schema en
gång i månaden (torsdagar), kl 13:30 – 15:30.
Kontakta Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller
e-post eva.s.astrand@telia.com

Litteraturcirkel 3 träffas hemma hos varandra i rullande schema en
gång i månaden.
Kontakta Karola Olofsson, tel. 070-312 29 00,
e-post karola.olofsson@hotmail.com

Litteraturcirkel 4 träffas hemma hos varandra den
andra tisdagen i månaden kl. 13:00 med början den
12 september.
Kontakta Mona Holmstrand tel. 072-329 14 42
eller e-post mona.holmstrand@gmail.com

Litteraturcirkel 5 träffas på onsdagar kl 13:00-15:00 en gång i månaden
hemma hos varandra enligt rullande schema.
Kontakta Ingalill Rosell Hedberg tel. 070-764 02 99, e-post
ingalill.rosellhedberg@gmail.com