Litteratur

Litteratur - i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Litteratur  Studieverksamhet

Litteraturcirklar

STUDIEVERKSAMHET

Några av litteraturcirklarna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Litteraturcirkel 1 träffas tredje tisdagen i månaden, kl 11:00 – 12:30 i lokal på min adress Smaragdgatan 10 B, 421 49 Västra Frölunda. Kontakta Ewa Erikson, tel. 070-767 22 95 eller
e-post ewa.a.erikson@gmail.com
Litteraturcirkel 2 träffas hemma hos varandra i rullande schema en gång i månaden, torsdagar kl 13:30 – 15:30.
Kontakta Eva Åstrand, tel. 070-262 35 13 eller
e-post eva.s.astrand@telia.com
Litteraturcirkel 3 träffas hemma hos varandra i rullande schema en gång i månaden.
Kontakta Karola Olofsson, tel. 031-29 18 93 eller 070-312 29 00, e-post: karola.olofsson@hotmail.com
Litteraturcirkel 4 Vi träffas hemma hos varandra den andra tisdagen i månaden kl. 13:00 med början den 6 september.
Kontakt Mona Holmstrand tel. 072-329 14 42 eller
e-post: mona.holmstrand@gmail.com
Är du intresserad av att ingå i en litteraturcirkel? Det behövs minst 5, max 8 lässugna. Det finns intresserade redan. Förslag till upplägg se litteraturcirkel 2. Varje litteraturcirkel formar deltagarna själva efter egna önskemål. Hör av dig till Eva Åstrand, se ovan.