Från Distriktet

Diverse aktiviteter från Distriktet

Distriktets aktiviteter

Göteborgsdistriktets kansli ligger i Taubehuset
OBS! Preliminärt program! Fika och film Aftonstjärnan
Dagar: 24/8, 28/9, 26/10, 30/11
Kaféet öppnar kl 11:00 och föreställningen slutar senast 14:30.
Separat inbjudan sänds ut för varje tillfälle.

Musikluncher i Odd Fellows lokaler på Vasagatan 9
Dagar: 22/9, 20/10, 17/11 Tid 11:00 – 14:30.
Separat inbjudan sänds ut för varje tillfälle.
Politikerutfrågning i Betlehemskyrkan Äger rum 19 augusti. Mer information kommer. Konsert i Betlehemskyrkan
Vecka 47 eller 48. Mer information kommer.

Bokmässan 22-25 september Mer information kommer.
Trafikdag på Stora Holm Planeras i höst. Mer information kommer.

Kulturvandring på Donsö Planeras i september. Mer information kommer.

Folkhälsomöte Planeras i november. Mer information kommer.

För ytterligare information om distriktet
hänvisas till kansliet tel. 031-12 17 59
eller distriktets hemsida www.spf.se/goteborgsdistriktet
E-post: kansliet@spfgbg.se Distriktets bankgiro: 300-2755