Funktionärer

Personbilden är ej tillgänglig.

Ida Tunander

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Bo Wallmark

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Anders Hole

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Ann-Mari Larsson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Barbro Engbom

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Morgan Olsson

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla Hultin

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Bergman

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Uno Lundstedt

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Margaretha Grahn

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Elisabeth Wallmark

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Pernilla Knutsson

Valberedning ordförande

Personbilden är ej tillgänglig.

Arne Person

Webbredaktör

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Edenberg

Webbredaktör, Digitaliseringsombud