Funktionärer

Eva Åstrand

Valberedning ordförande

Eva Bergman

Revisor

Agneta Christersson

Valberedning

Barbro Engbom

Resor

Anders Hole

Medlemsregisteransvarig CU

Pernilla Knutsson

Medlemsregisteransvarig CU

Arne Person

Webbredaktör

Elisabeth Wallmark

Valberedning

Kerstin Segesten

Pensionärsråd - LKPR

Inger Olsson

Webbredaktör

Birgitta Stillner Dawidsson

Revisor

Bo Wallmark

Revisor