Guidade besök

Vi arbetar med att ta fram guidade besök, men ännu är inget klart. Information kommer på månadsmöten och i Månadsblad