Vinkunskap

Vid tre fredagseftermiddagar under hösten fortsätter vi 
att gå igenom vad som kan göra ett vin gott - druva, 
jordmån m.m. Olika tema vid varje tillfälle.
Är du är intresserad.

Kontakta Eva Åstrand, 
tel. 070 262 35 13 eller e-post eva.s.astrand@telia.com