Svenska fyrar 7/11-17

Esbjörn Hillberg från Donsö höll en intressant och innehållsrik föreläsning kring Västkustens fyrar på Månadsmötet den 7/11-17