Stadgar

Förslag till NYA STADGAR

Vid SPF Seniorerna kongress 2020. Dessa trädde i kraft 1 januari 2022.

Förslag till nya stadgar 2020

Ur kongressprotokoll 17 september 2021.
Peter Siksröm informerade om att de nya stadgarna träder i kraft den 1 januari 2022.