Studiebesök SVT, 19 April 2018

Drygt 30-talet medlemmar fick en mycket intressant och givande presentation av SVT i Göteborg. Två utmärkta guider från SVT lotsade oss genom huset och gav fina bakgrundsförklaringar till inspelningarna av många aktuella SVT-produktioner - Vem Vet Mest, Smartare än en femteklassare m. fl.