Gymnastik

Gymnastik

  • Här är vi som gympade den 16 april 2011
  • Här är vi som gympade den 16 april  2011

Bilder
Här är vi som gympade våren 2016

 

Gymnastik till musik – i samarbete med SPF Älvsborg.
Startar den 8 september och pågår t.o.m. den
15 december med ledaren Elisabet Eng.
Tiden är onsdagar kl 11:30-12:30 i ÖHK-hallen vid
Påvelunds Motionscentral.
Anmälan till Mona Holmstrand tel. 031-29 14 42
eller 072-329 14 42 eller e-post mona.holmstrand@gmail.com