Om föreningen

SPF Seniorerna Väckelsång

Sveriges Pensionärsförbund är en opolitisk förening, som arbetar för att tillvarata medlemmarnas intressen på det lokala planet. Dessutom bedrivs verksamhet som främjar förståelse och solidaritet mellan generationerna.

SPF Väckelsång bildades 1/4 1960 och föreningen har idag 118 medlemmar.

Vi verkar för gemenskap, trygghet och trivsel bland våra medlemmar genom att träffas på medlemsmöten, anordna resor, kurser, bingospel, studiebesök och studiecirklar. Vi bjuder även in till friskvårdsaktiviteter såsom bowling, boule och gymnastik och andra sociala aktiviteter.

Välkommen att bli medlem!